Halloween, allerheiligen, allerzielen

Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg

070 - 221 04 13 | 015 - 202 30 75

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Kerkweg 24 2631 CD NOOTDORP

Nieuws

 

Halloween, Allerheiligen en Allerzielen

 

Vandaag de dag gedenken we op een andere manier onze overleden dierbaren. We kennen Halloween, Allerheiligen en Allerzielen in een modern jasje. Maar waar komt de oorsprong nu eigenlijk vandaan.

 

Allerheiligen (ieder jaar op 1 november) is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms Katholieke kerk worden vereerd en herdacht. Op Allerzielen (ieder jaar op

2 november) worden alle gestorvenen herdacht.

 

Allerheiligenavond (31 oktober) wordt in het Engels Halloween genoemd. In Engeland heeft Halloween zich sinds de reformatie in zestiende eeuw als feest verder ontwikkeld. Nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.

 

Vooral voor boeren en kooplieden is tot in de twintigste eeuw 1 november (Allerheiligen) een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven. In de agrarische wereld was deze datum het begin van het winterseizoen, van de werkzaamheden binnenshuis, de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden gehaald.

Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te gaan.

 

Allerzielen (het feest van alle zielen) wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd. De Rooms Katholieke kerk leert dat de zielen van de overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te worden opgenomen.

 

De gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van kaarsen, behoren een kerkhof bezoek en versiering van de graven met (witte) bloemen tot de plechtigheden.

 

Ook anno 2014 herdenken we onze dierbaren en vieren we het leven van de dierbaren.

Op welke wijze herdenkt u en viert u hun leven?

 

Wist u dat...

 

 

De uitvaartbranche de laatste jaren enorm in ontwikkeling is.

 

Daar waar 'vroeger'

alles volgens

protocollen en

standaard gebruiken verliep, kunt u tegenwoordig veel

meer kiezen.

 

Zo wordt een afscheid

nog persoonlijker.

 

Graag wil

Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg

u informeren over

de mogelijkheden.

 

Een waardig afscheid,

voor iedereen.

uitvaart Den Haag | uitvaart Pijnacker | uitvaart Nootdorp | uitvaart Rijswijk | uitvaart Zoetermeer | uitvaart Leidschendam | uitvaart Voorburg

uitvaart Leiden | uitvaart Alphen aan den Rijn | uitvaart Delfgauw | uitvaart Delft | uitvaart Wassenaar | uitvaart Leimuiden | uitvaart Westland

© 2019 Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg | Kvk nummer: 65710606 | IBAN: NL16 INGB 0006 6434 56